HUS-Kiinteistöt asiakasreferenssi

 

HUS-Kiinteistöt Oy / Alexander Kozlov

 

HUS-Kiinteistöt Oy on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS–kuntayhtymä) kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia palveluita.

Lähdimme mukaan SignSpace-pilottiin odottavin mielin. Hyötyä haimme aluksi meille aikaa vievien sopimusten allekirjoittamiseen sähköisesti. Etenkin sisällön kommentointi ja vaadittavien asioiden yhteinen hyväksyntä saattoivat venyttää sopimuksen allekirjoitusta.

SignSpace-palvelussa sopimuksen kommentointi on keskitettyä ja hyväksyntä huomattavasti tehokkaampaa. Bonuksena on allekirjoitettu sopimus kaikkien käytettävissä ja arkistoituna digitaalisessa muodossa.

Olemme laajentaneet SignSpace-palvelun käyttöä myös yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiimme salassapitosopimuksiin. Lisäksi otimme sen henkilöstökäyttöön poissaoloilmoitusten hyväksymisprosessissa sekä kehityskeskustelujen ja ajopäiväkirjojen arkistoinnissa.

Palaute kehitystiimille:
Odotan lomakepohjia poimittavaksi eri käyttötarkoituksiin. Toivon, että rekisteröityminen ei olisi pakollista allekirjoittaakseen dokumentin ja että viestiketjujen suodatus- ja hakutoiminnot monipuolistuisivat.