Palvelumme
Helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon.
Rekisteröi yrityksesi työmaalle ja hallinnoi työntekijä- ja yritystietoja.
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.
Saat palvelujamme myös johtavilta ohjelmisto- ja palveluntarjoajilta. katso partnerimme ja liity ohjelmaan.
Ajankohtaista
Media graafi_1.jpg
Digitalisaatio, avain tehokkuuteen ja harmaan talouden torjuntaan
28.5.2015
Pitkään jatkunut systemaattinen harmaan talouden torjunta on alkanut vähitellen vaikuttaa rakennusalalla. Tästä esimerkkinä on laskusuhdanteesta kärsineellä toimialalla maksetut palkkasummat, jotka ovat kasvaneet vuodesta 2013 alkaen, vaikka samaan aikaan työllisten määrä on laskenut. Harmaan talouden hyvistä uutisista saamme kiittää rehellisiä yrityksiä, jotka ovat hoitaneet tunnollisesti kasvaneen hallinnollisen taakan. Mutta miten hyvin alkaneen kehityksen käy, kun kysynnän määrä alkaa jälleen kasvaa?
Lue lisää
Media Screen Shot 2015-04-09 at 9.36.31 AM
Tilaajavastuulaki tiukkenee, laiminlyönnistä jopa 65 000 euron rapsut
22.5.2015
Tiukennettu tilaajavastuulaki tulee voimaan 1.9.2015. Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa.
Lue lisää
Tiedote palvelumme
Tilaajavastuulakia yhdenmukaistetaan ja tiukennetaan
21.5.2015
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Uudistus parantaa velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailunedellytyksiä, edistää työntekijöiden työehtojen toteutumista ja sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä. Tarkoituksena on selkeyttää lainsäädännön soveltamista sekä helpottaa tilaajan velvoitteiden hoitamista ja sääntely yhdenmukaistetaan koskemaan kaikkia aloja. Muutokset tilaajavastuulakiin tulevat voimaan 1.9.2015.
Lue lisää
Media shutterstock_57766270
Helsingin harmaan talouden torjuntaohjelma on tuonut tulosta
19.5.2015
Verohallinnon tekemän selvityksen mukaan Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjelma on ohjannut hankintoja julkiset velvoitteensa hoitaville yrityksille. Ongelmaksi todetaan se, ettei kaupungilla ole riittäviä tiedonsaantioikeuksia palveluja tarjoavien yritysten tietoihin. Selvityksessä ehdotetaan lainsäädännön muuttamista tiedonsaannin parantamiseksi.
Lue lisää
Media shutterstock_227266585
Verovaroilla tehtäviin miljardiostoksiin muutoksia
14.5.2015
Julkisilla varoilla tehtäviin hankintoihin on luvassa tiukennuksia ja lievennyksiä. Valtio, kunnat ja muut julkisen vallan käyttäjät voivat tulevaisuudessa huomioida paremmin ostostensa työllisyys- ja ympäristönäkökohdat. Julkisten varojen väärinkäytösten torjuntaan on kuitenkin tiedossa tiukennuksia, kaavailee hankintalain muutostarpeita pohtinut työryhmä.
Lue lisää
Tiedote harmaatalous
Rakennusala vaatii, harmaa talous kuriin ja puheista tekoihin
11.5.2015
Harmaan talouden kitkemiseksi rakennusala odottaa konkreettisia toimenpiteitä, jotka toisivat Suomen kassaan viisi miljardia euroa vuosittain. Rakennusteollisuus ja Suomen Tilaajavastuu vaativat tulevaa hallitusta kirjaamaan hallitusohjelmaan strategisen tavoitteen harmaan talouden vähentämisestä sekä konkretisoimaan siihen tarvittavat keinot.
Lue lisää