Aloita valitsemalla palvelu
Helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon.
Valvoja on tilaajan väline toimittajien automaattiseen seurantaan. Ensimmäinen kuukausi on maksuton!
Rekisteröi yrityksesi työmaalle, hallinnoi työntekijä- ja yritystietoja sekä raportoi Verohallinnolle.
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.
Tilaajavastuun Blogi
Blogi
Päätoteuttaja - kuka se on?
20.10.2016
Päätoteuttajaksi nimitetään sitä rakennustyömaan toimijaa, joka käyttää työmaalla pääasiallista määräysvaltaa. Päätoteuttajalla on työmaalla lain asettamia erityisiä velvollisuuksia. Päätoteuttajana toimii yleensä pääurakoitsija - päätoteuttaja on kuitenkin aina nimettävä erikseen. Jos rakennuttaja ei ole nimennyt työmaalle päätoteuttajaa, kohdistuvat päätoteuttajan velvollisuudet viime kädessä rakennuttajaan itseensä.
Lue lisää
Blogi
Työmaa-avain ja miten sen saa
18.10.2016
Onko rakennusurakka alkamassa ja työntekijät jo kolkuttelemassa työmaan portilla? Sopimukset allekirjoitettuina ja muutkin paperityöt kunnossa? Mitä vielä pitikään hoitaa... Ainiin, se rakennusalan tiedonantovelvollisuuden edellyttämä raportointi Verohallinnolle! Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden aiheuttamaa hallinnollista kuormaa voit keventää Työmaarekisterin avulla - sen avulla voit helpottaa myös tiedonkeruuta ja arkistointia. Työmaarekisteri luo jokaiselle sinne perustetulle työmaalle oman Työmaa-avaimen, joka helpottaa tietojen keräämistä yhden ja saman tunnisteen alle sekä toimii työmaan yksilöivänä tunnisteena.
Lue lisää
Blogi
Vastuuvakuutustiedot Luotettava Kumppani -raportilla
13.10.2016
    Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007, ja sen tavoitteena on mahdollistaa reilu kilpailu ja torjua harmaata taloutta. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on selvitettävä ennen sopimuksentekohetkeä, että toimittaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, esimerkiksi maksanut veronsa ja järjestänyt työterveyshuollon työntekijöilleen. Näiden selvitysten tekeminen edellyttää erilaisten dokumenttien ja selvitysten hankkimista ja toimittamista. Tarkemman erittelyn tilaajavastuulain edellyttämistä dokumenteista löydät täältä.
Lue lisää
Ajankohtaista
Tiedote shutterstock_131496734
Työterveyshuoltotietojen tiedonvaihto digitalisoidaan
Suomen Tilaajavastuu Oy 24.10.2016
Suomen Tilaajavastuu Oy saa jatkossa yhteistyöhön mukaan lähtevistä yrityksistä niiden asiakkaiden tilaajavastuulain edellyttämät tiedot työterveyshuollon järjestämisestä. Mukana ovat jo muun muassa Suomen Terveystalo, Mehiläinen ja Diacor. Sähköiseen tiedonsiirtoon siirryttiin syyskuussa 2016 Terveystalon ja Mehiläisen osalta. Diacor aloittaa tiedonsiirron mahdollisimman pian. Uusi käytäntö nopeuttaa tiedonvaihtoa huomattavasti.
Lue lisää
Tiedote raksamiehet
Suomeen lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö uudistui
Työsuojelun vastuualue 16.9.2016
Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä korvaa aiemman, vuonna 1999 voimaan tulleen lain lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999). Vanhaa lakia sovelletaan kuitenkin edelleen Suomessa oleviin lähetettyihin työntekijöihin tai 18.6.2016 jälkeenkin tulleisiin lähetettyihin työntekijöihin, jos lähettäminen perustuu ennen uuden lain voimaan tuloa tehtyyn sopimukseen. Uuden lain soveltamisalan piiriin tulevat siten ne lähetetyt työntekijät, joiden lähettämistä koskeva sopimus on tehty uuden lain voimaantulon jälkeen. Aiemmasta poiketen uutta lakia sovelletaan myös julkisissa hankinnoissa.
Lue lisää
Media shutterstock_330106856
Hallitus auttaa pienyrittäjiä – ALV maksuun vasta kun rahat tilillä
YLE Uutiset 2.8.2016
Pienyritysten ei enää ensi vuodenvaihteen jälkeen tarvitse toimia valtion pankkina eli maksaa arvonlisäveroja tuloistaan, joista ne eivät ole saaneet vielä rahoja tililleen. Tähän saakka verot on pitänyt maksaa, vaikka on vasta lähettänyt laskun asiakkaalleen.
Lue lisää
Asiakastarinoita
Eläkevakuutusyhtiölle on tärkeää toimia rehellisten ja luotettavien toimijoiden kanssa. Siksi tietojen oikeellisuuden varmistaminen on jatkuvaa. Kaikki toimijat kamppailevat harmaan talouden torjumisen puolesta ja siksi panostaminen torjuntaa tukevien palveluiden kehittämiseen on erittäin tärkeää.
Niina Rajakoski, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Palvelut osuivat hyvin Senaatin tarpeisiin. Senaatti-kiinteistön toiminnassa tärkeimpinä ja toimintaa helpottavina palveluina koemme Valvoja-palvelun ja Valttikortin. Hyödynnämme nykyisin Valvoja-palvelua suurimmassa osassa hankintojamme.
Jukka Riikonen, Investointijohtaja, Senaatti Kiinteistöt
Tiedon luokittelu on meille entistä tärkeämpää, ja siihen tarvitsemme sähköisiä työkaluja. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden luokittelu ammattipätevyyksien mukaan tuo valmistuessaan meille apua tiedon jäsentelyyn.
Juha Halonen, Liiketoimintajohtaja, Lemminkäinen Talo Oy
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy