Aloita valitsemalla palvelu
Helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon.
Valvoja on tilaajan väline toimittajien automaattiseen seurantaan. Ensimmäinen kuukausi on maksuton!
Rekisteröi työmaalle, hallinnoi työntekijä- ja yritystietoja. Raportoi Verohallinnolle ja lähetä ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä.
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.
Tilaajavastuun Blogi
blogi
Olen Luotettava Kumppani - miten otan siitä kaiken hyödyn irti?
14.09.2017
Hienoa, että olet liittynyt Luotettavaksi Kumppaniksi! Luotettavana Kumppanina olet mukana edistämässä rehtiä kilpailua. Etkö kuitenkaan tiedä, kuinka voisit hyödyntää kumppanuuttasi? Tässä sinulle vinkkejä, miten saat suurimman hyödyn irti palvelusta!
Lue lisää
blogi
Yksi perehdytys, monta työmaata
08.09.2017

Joudutko istumaan useissa itseään toistavissa perehdytyksissä? Sellaisissa, joissa on aina sama sisältö? Sellaisissa, jotka kertaavat samat asiat jokaisella työmaalla? Pursuileeko lompakkosi kortteja ja pätevyystodistuksia? Voisiko tätä jotenkin helpottaa? Niin me ja monet muut olemme ajatelleet. Siksi monen tahon yhteistyönä on syntynyt rakennusalalle yhteinen sähköinen perehdytysmalli, ePerehdytys. Palvelun kehittämisestä vastaavat Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvat Rakennusmedia ja RATEKO, mutta mukana on ollut useita yhteistyötahoja.

Lue lisää
blogi
Monta kärpästä yhdellä kortilla
05.09.2017

Valttikortista on vuosien varrella kehkeytynyt monelle tuttu henkilökortti, varsinkin rakennustyömailla. Rakennusalan digitalisaation myötä Valttikortista on tullut enemmän kuin pelkkä henkilötunniste, ja Valttikortin omistajalla onkin taskussaan ratkaisu moneen asiaan. Kertauksen vuoksi: Valttikortti on veronumero- ja työturvallisuuslakien mukainen kuvallinen henkilökortti, jota käytetään työmailla sekä henkilökorttina että kulunvalvonnassa. Valttikortissa on näkyvillä työntekijän kuva, nimi, veronumero ja työnantaja, eli se täyttää veronumerolain vaatimukset henkilötunnisteelle. Myös työturvallisuuslaki edellyttää henkilökorttia. Työmaan työturvallisuudesta vastaavalle päätoteuttajalle tiedot työmaalla olevista henkilöistä, heidän pätevyyksistään ja perehdytyksestään ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Lue lisää
Ajankohtaista
Tiedote
Tilaajavastuun palveluissa oli 12.9.2017 käyttökatkoksia
Suomen Tilaajavastuu Oy 12.9.2017
Palvelinsalitarjoajallamme oli 12.9. klo 06.30 - 11.30 välisenä aikana teknisiä ongelmia. Tästä syystä kaikissa Tilaajavastuun palveluissa esiintyi ajoittaisia käyttökatkoja. Pahoittelemme käyttökatkoksista asiakkaillemme aiheutunutta haita
Lue lisää
Media
Työmaan turvallisuusperehdytys ottaa digiloikkaa
Rakennuslehti 8.9.2017
Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus valvoa ja perehdyttää työturvallisuuden käytäntöihin. Uuden, syyskuun alkupuolella julkaistun ePerehdytys -sovelluksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja tehostaa perehdytyskäytäntöjä työmailla. Rakennusteollisuus RT suosittelee ePerehdytyksen käyttöä koko alalle. Lyhyesti kerrottuna kyse on siitä, että työturvallisuuden yleiset, työmaasta toiseen toistuvat perehdytyskäytännöt voi ePerehdytyksen avulla suorittaa verkossa kerran vuodessa. Tähän asti ne on pitänyt suorittaa joka työmaalla. ePerehdytys ei kuitenkaan korvaa työturvallisuuskorttia eikä työmaakohtaista perehdytystä, vaan täydentää niitä.
Lue lisää
Media
RT uudisti työturvallisuusperehdytyksen
Suomen Tilaajavastuu Oy 7.9.2017
Rakennusala on kehittänyt yhdessä täysin uudenlaisen sähköisen perehdytysmallin, jotta kaikilla olisi riittävät tiedot työturvallisuudesta jo työmaalle saavuttaessa. ePerehdytyksessä työntekijä tutustuu työturvallisuuden yleisiin asioihin ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena ja todentaa osaamisensa tentillä. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla. Rakennustyömaa on haasteellinen työpaikka, eikä töihin saa mennä ilman asianmukaista perehdytystä. Tähän saakka perehdytys on järjestetty kokonaisuudessaan työmailla ja sen taso ja laajuus ovat vaihdelleet suuresti. Koska rakennusalalla on paljon aliurakointia, voi työntekijä työskennellä jopa kymmenillä työmailla vuodessa ja on joutunut käymään niissä jokaisessa läpi koko perehdytyksen. Jatkossa riittää, että ePerehdytyksen suorittanut työntekijä keskittyy työmaaperehdytyksessä kyseisen työmaan olosuhteisiin ja erityispiirteisiin.
Lue lisää
Asiakastarinoita
Eläkevakuutusyhtiölle on tärkeää toimia rehellisten ja luotettavien toimijoiden kanssa. Siksi tietojen oikeellisuuden varmistaminen on jatkuvaa. Kaikki toimijat kamppailevat harmaan talouden torjumisen puolesta ja siksi panostaminen torjuntaa tukevien palveluiden kehittämiseen on erittäin tärkeää.
Niina Rajakoski, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Palvelut osuivat hyvin Senaatin tarpeisiin. Senaatti-kiinteistön toiminnassa tärkeimpinä ja toimintaa helpottavina palveluina koemme Valvoja-palvelun ja Valttikortin. Hyödynnämme nykyisin Valvoja-palvelua suurimmassa osassa hankintojamme.
Jukka Riikonen, Investointijohtaja, Senaatti Kiinteistöt
Tiedon luokittelu on meille entistä tärkeämpää, ja siihen tarvitsemme sähköisiä työkaluja. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden luokittelu ammattipätevyyksien mukaan tuo valmistuessaan meille apua tiedon jäsentelyyn.
Juha Halonen, Liiketoimintajohtaja, Lemminkäinen Talo Oy
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy