Aloita valitsemalla palvelu
Helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon.
Valvoja on tilaajan väline toimittajien automaattiseen seurantaan. Ensimmäinen kuukausi on maksuton!
Rekisteröi yrityksesi työmaalle, hallinnoi työntekijä- ja yritystietoja sekä raportoi Verohallinnolle.
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.
Tilaajavastuun Blogi
blogi
Tilaajavastuulaki ja julkinen sektori
23.05.2017
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2016 selvityksen, josta kävi ilmi, että julkisella sektorilla tarvitaan edelleen paljon ohjeistusta tilaajavastuulaista, etenkin logistiikan puolella. Selvityksen mukaan julkisen sektorin logistiikkatilauksien lainvoimaisuutta on viime aikoina pidetty silmällä, ja kohteena on ollut erityisesti koulukuljetuksia, satamia ja sairaanhoitopiirejä. Julkisen sektorin lisäperehdytyksen kannalla oli myös Salon kaupungille vuonna 2016 tehty opinnäytetyö, josta kävi ilmi henkilöstön puutteellinen tietämys tilaajavastuulain velvoitteista ja eri selvitystapojen luomista mahdollisuuksista tehostaa tilaajavastuutietojen seurantaa. Työssä painotettiin harmaan talouden torjuntaa osana julkisen toimijan yhteiskunnallista vastuuta. Kuntalehdessä olleen artikkelin mukaan kunnat myös menettävät vuodessa satoja miljoonia euroja, kun osa verotuloista jää harmaan talouden vuoksi saamatta.
Lue lisää
blogi
Taitorekisteri hallinnollista kuormaa keventämässä
Maiju Korkala 16.05.2017

Rakennustyömaan päätoteuttajaksi nimetyllä yrityksellä on monia velvoitteita. Päätoteuttajan on esimerkiksi vastattava työmaan työturvallisuudesta ja työmaan henkilölistan ylläpitämisestä. Lisäksi päätoteuttajan on raportoitava kuukausittain Verohallinnolle työmaalla työskennelleiden työntekijöiden tiedot. Monet verotusmenettelylakiin ja työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet kasvattavat päätoteuttajan hallinnollista taakkaa huomattavasti.

Lue lisää
blogi
Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden ABC
11.05.2017

Kesän korvalla myös rakentaminen kiihtyy. Yhden rakennustyömaan valmistuminen vaatii monen osapuolen yhteistyötä sekä paljon keskinäisiä sopimuksia, ilmoituksia ja muita hallinnollisia töitä. Verotusmenettelylaki edellyttää, että rakennustyömailta ilmoitetaan Verohallinnolle tietoja urakoista ja työntekijöistä. Tätä osaa verotusmenettelylaista kutsutaan myös rakennusalan tiedonantovelvollisuudeksi.

Lue lisää
Ajankohtaista
Asiakastiedote
Huoltokatko maanantaina 8.5. klo 17 alkaen
Suomen Tilaajavastuu Oy 5.5.2017
Kaikki Tilaajavastuun palvelut yhteen näkymään kokoava yritystili julkaistiin maanantaina 24.4.2017. Julkaisun jälkeen teemme palveluun vielä pieniä korjauksia ja päivityksiä. Niiden takia kaikissa palveluissamme on käyttökatko maanantaina 8.5.2017 klo 17 alkaen. Palvelut ovat jälleen käytettävissä tiistaina.
Lue lisää
Media
Uusi sähköinen ammattipätevyysrekisteri rakennusalalle
Suomen Kiinteistölehti 4.5.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy on lanseerannut Taitorekisterin, uuden sähköisen palvelun rakennusalan ammattipätevyyksien hallinnointia ja tarkastamista varten. Taitorekisteriä käytetään internet-selaimella, mutta pätevyyksiä voi lukea Valttikortin avulla myös erillisellä Android-sovelluksella.
Lue lisää
Tiedote
Rakennusalan korttiralli helpottuu
Suomen Tilaajavastuu Oy 4.5.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy tuo helpotusta rakennusalaa puhuttaneeseen korttiralliin Taitorekisteri-palvelun avulla. Taitorekisteri on sähköinen palvelu ammattipätevyyksien hallinnointia ja tarkastamista varten, ja se lanseerattiin pilotoinnin jälkeen laajemmin huhtikuussa 2017. Taitorekisteriin syötetyt pätevyydet voidaan lukea Valttikorttia hyödyntämällä. Valttikorttia käytetään rakennustyömailla yleisesti henkilötunnisteena ja kulunvalvonnassa. Näin erillisiä kortteja ja pätevyystodistuksia ei tarvita.
Lue lisää
Asiakastarinoita
Eläkevakuutusyhtiölle on tärkeää toimia rehellisten ja luotettavien toimijoiden kanssa. Siksi tietojen oikeellisuuden varmistaminen on jatkuvaa. Kaikki toimijat kamppailevat harmaan talouden torjumisen puolesta ja siksi panostaminen torjuntaa tukevien palveluiden kehittämiseen on erittäin tärkeää.
Niina Rajakoski, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Palvelut osuivat hyvin Senaatin tarpeisiin. Senaatti-kiinteistön toiminnassa tärkeimpinä ja toimintaa helpottavina palveluina koemme Valvoja-palvelun ja Valttikortin. Hyödynnämme nykyisin Valvoja-palvelua suurimmassa osassa hankintojamme.
Jukka Riikonen, Investointijohtaja, Senaatti Kiinteistöt
Tiedon luokittelu on meille entistä tärkeämpää, ja siihen tarvitsemme sähköisiä työkaluja. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden luokittelu ammattipätevyyksien mukaan tuo valmistuessaan meille apua tiedon jäsentelyyn.
Juha Halonen, Liiketoimintajohtaja, Lemminkäinen Talo Oy
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy