Aloita valitsemalla palvelu
Helpoin tapa hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon.
Valvoja on tilaajan väline toimittajien automaattiseen seurantaan. Ensimmäinen kuukausi on maksuton!
Rekisteröi yrityksesi työmaalle, hallinnoi työntekijä- ja yritystietoja sekä raportoi Verohallinnolle.
Kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.
Tilaajavastuun Blogi
Blogi
Paperitöillä harmaata taloutta vastaan?
27.09.2016

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007, ja sen tavoitteena on mahdollistaa reilu kilpailu ja torjua harmaata taloutta. Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on selvitettävä ennen sopimuksentekohetkeä, että toimittaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, esimerkiksi maksanut veronsa ja järjestänyt työterveyshuollon työntekijöilleen. Näiden selvitysten tekeminen edellyttää erilaisten dokumenttien ja selvitysten hankkimista ja toimittamista. Tarkemman erittelyn tilaajavastuulain edellyttämistä dokumenteista löydät täältä.

Lue lisää
Blogi
Saisiko olla vadelmakakkua aamutuimaan?
19.09.2016
  Meillä on asiakas. Hän on tyyppi, jonka hyvinvointia ajattelemme ihan joka päivä, tai vähintään joka arkipäivä. Hän on meille tärkeä. Useimpina päivinä hän saa meiltä sähköpostia, toisinaan soiton. Joka ikinen päivä hän on Luotettava Kumppani, toisinaan hän käyttää Valttikorttia.
Lue lisää
Blogi
Työturvallisuuslaki ja rakennusala
15.09.2016
Rakennusalalla toimintaa ohjaavat useat lainsäädännöt, joilla pyritään torjumaan harmaata taloutta, edistämään reilua kilpailua ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuus. Aikaisemmin valotimme verotusmenettelylain ja rakennusalan suhdetta. Työturvallisuuslain tarkoituksena puolestaan on pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta ja heidän työkyvystään. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä rakennustyömaalla?
Lue lisää
Ajankohtaista
Tiedote raksamiehet
Suomeen lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö uudistui
Työsuojelun vastuualue 16.9.2016
Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä korvaa aiemman, vuonna 1999 voimaan tulleen lain lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999). Vanhaa lakia sovelletaan kuitenkin edelleen Suomessa oleviin lähetettyihin työntekijöihin tai 18.6.2016 jälkeenkin tulleisiin lähetettyihin työntekijöihin, jos lähettäminen perustuu ennen uuden lain voimaan tuloa tehtyyn sopimukseen. Uuden lain soveltamisalan piiriin tulevat siten ne lähetetyt työntekijät, joiden lähettämistä koskeva sopimus on tehty uuden lain voimaantulon jälkeen. Aiemmasta poiketen uutta lakia sovelletaan myös julkisissa hankinnoissa.
Lue lisää
Media shutterstock_330106856
Hallitus auttaa pienyrittäjiä – ALV maksuun vasta kun rahat tilillä
YLE Uutiset 2.8.2016
Pienyritysten ei enää ensi vuodenvaihteen jälkeen tarvitse toimia valtion pankkina eli maksaa arvonlisäveroja tuloistaan, joista ne eivät ole saaneet vielä rahoja tililleen. Tähän saakka verot on pitänyt maksaa, vaikka on vasta lähettänyt laskun asiakkaalleen.
Lue lisää
Tiedote shutterstock_248573182
Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 18.6.2016
Suomen Tilaajavastuu Oy 5.7.2016
Uusi laki kumosi vanhan lain työntekijöiden lähettämisestä, mutta joiltakin osin vanhaa lakia on säilytetty. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden työsopimuksiin sovellettavia vähimmäisehtoja koskevia säännöksiä ei ole muutettu.
Lue lisää
Asiakastarinoita
Eläkevakuutusyhtiölle on tärkeää toimia rehellisten ja luotettavien toimijoiden kanssa. Siksi tietojen oikeellisuuden varmistaminen on jatkuvaa. Kaikki toimijat kamppailevat harmaan talouden torjumisen puolesta ja siksi panostaminen torjuntaa tukevien palveluiden kehittämiseen on erittäin tärkeää.
Niina Rajakoski, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Palvelut osuivat hyvin Senaatin tarpeisiin. Senaatti-kiinteistön toiminnassa tärkeimpinä ja toimintaa helpottavina palveluina koemme Valvoja-palvelun ja Valttikortin. Hyödynnämme nykyisin Valvoja-palvelua suurimmassa osassa hankintojamme.
Jukka Riikonen, Investointijohtaja, Senaatti Kiinteistöt
Tiedon luokittelu on meille entistä tärkeämpää, ja siihen tarvitsemme sähköisiä työkaluja. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden luokittelu ammattipätevyyksien mukaan tuo valmistuessaan meille apua tiedon jäsentelyyn.
Juha Halonen, Liiketoimintajohtaja, Lemminkäinen Talo Oy
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy