21.1.2019
Maksunumbriregistri uuendamine nõuab osa meie klientidelt Teavita-teenuses toimingute tegemist

Maksuamet uuendab 2019. aasta veebruari lõpus avalikku maksunumbriregistrit. Seoses sellega kustutatakse registrist nende isikute andmed, kelle kohta ei ole maksuametile viimase kahe aasta jooksul esitatud ehitusala teavituskohustusel põhinevaid töötajaraporteid. Juhul kui maksuamet ei ole saanud töötajaraportiga töötaja andmeid, kustutatakse registrimärge 28.02.2019. Maksuameti ametliku teadaande leiate siit.

Maksunumbriregistri uuendamine mõjutab osa Teavita-teenuse kasutajaid

Uuendamise tõttu peab osa Tilaajavastuu kliente oma töötajate töösuhteteabe Teavita-teenuses kinnitama. Juhul kui töösuhte kehtivust tähtajaks ei kinnitata, kustutatakse andmed ka Teavita-teenusest. Töötaja andmete kustutamise järel suletakse ka kinnitamata töösuhtega seotud Valtti-kaart.

Töösuhte kehtivuse viimase kinnitamiskuupäeva leiate Teavita-teenuse vahelehelt „Töötajad“. Töösuhte kinnitamise juhised leiate siit. Pärast töösuhte kinnitamist edastame registrist kustutatud töötajate andmed uuesti maksunumbriregistrile.

Töötajate andmete uuendamine puudutab selles etapis vaid neid Tilaajavastuu kliente, kel on Teavita-teenuses kinnitamata töösuhteid. Kirjutasime e-kirjad ettevõtetele, kelle töötajate andmetes on puudujääke. Edaspidi peavad kõik ettevõtted kinnitama oma töösuhteid korrapäraste ajavahemike tagant.