Meie teenused vähendavad teie ettevõtte halduskoormust

Seadusest tulenevad kohustused suurendavad ettevõtte halduskoormust. Meie ülesanne on aidata seda vähendada ja suurendada teie ettevõtte eduvõimalusi.

Lihtsaim võimalus tellija vastutuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teie ettevõtte kohta nõutavad andmed on regulaarselt uuendatud, raport on tasuta kõigile kättesaadav. Enam ei ole vaja esitada dokumente paberil – kõik andmed on elektrooniliselt saadaval ühest kohast! Lihtsaim võimalus täita tellija vastutuse seadusest tulenevaid kohustusi.
Kõikidel objektil töötavatel isikutel peab olema foto ja maksunumbriga varustatud isikutunnistus. Valtti-kaardid jõuavad saajani pakendis, milles on kiibiga Valtti-nutikaart ja objektil kasutatav isikukaart. Kaarte võid tellida juurde Teavita teenusest. Kui sa ei ole oma ettevõtet veel Tilaajavastuu.fi teenuse kasutajaks registreerinud, tee see kõigepealt.
Meie partneriprogramm on suunatud tarkvara- ja teenusepakkujatele, kes soovivad oma pakkumisi täiendada Tilaajavastuu infosisuga. Me teeme partneritele kättesaadavaks oma tehnilise liidese ja teenused.
Veronumero.fi aitab ehitus- ja kinnisvaraala tellijaid ja töö teostajaid seadustega sätestatud kohustuste täitmisel. Teavita teenuses registreerid oma ettevõtte objektile ning haldad ettevõtte töötajate andmeid ja kontaktandmeid. Töömaaregistrisse kogutakse objekti töövõtjate ja töötajate andmed ning edastatakse Maksuametile. Teenusesse kogutakse ka töötajate ja tutuvustatud isikute loetelud. Deklareeritud andmed arhiveeritakse teenuses seadusega ettenähtud ajaks.
Jälgija annab tellijale vahendid tarnijate tellijavastutust puudutavate andmete jälgimiseks. Ta näitab alati ajakohast infot teenusega Usaldusväärne Partner ühinenud tarnijate kohta ja teavitab kasutajaid toimunud muudatustest elektronposti teel. Kõiki andmeid ajakohastatakse automaatselt ja need on kättesaadavad ööpäev läbi. Raportid arhiveeritakse vähemalt seaduses ettenähtud ajaks alates tarnija andmete lisamise kuupäevast ning seetõttu pole enam vaja dokumente eraldi arhiveerida. Teenuse hinna aluseks on tarnijate arv. Kasutajate arv ei ole piiratud.
Vaadake lähemalt
Vaadake lähemalt
Küsi hinnapakkumist
Hinnakiri
Kui palju see maksab?
Meie teenuste hinnad on mõõdukad. Hinnakirja leiate siit. Võtke arvesse ka oma kliendisoodustusi!
Kui palju se maksab