Küpsistekasutimin

Küpsistekasutimin | Tilaajavastuu

Suomen Tilaajavastuu kontserniveebisaitidel võidakse kasutada nn. cookie -versiooni ehk küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis tagavad lehekülje mugavama ja sujuvama kasutamise. Veebisaidil kasutatavad küpsised ei kogu ega töötle isikuandmeid/kasutajat tuvastavat informatsiooni. Küpsiste kasutamine on võimalik keelata muutes oma veebibrauseri sätteid. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik veebisaidi funktsioone ning pakutavaid teenuseid kasutada täies mahus.

Küpsistesttäpsemalt

Kasutajaarvutissevõivadaeg-ajaltsalvestudaküpsised. Küpsised on failid, mis koguvad kasutaja arvuti, brauseri ja veebilehe kasutamise kohta spetsiaalset tehnilist teavet, näiteks milliseid veebilehti olete külastanud ja millises järjekorras, millistveebibrauseritkasutatakse, milline on arvuti ekraani resolutsioon ja millist marki ja mudelitoperatsioonisüsteemi arvuti kasutabning milline on arvuti IP –aadress ehk, et milliselt interneti aadressilt andmed pärinevad ja kuhu need tuleb edastada.

Andmeid SuomenTilaajavastuu kontserniveebilehtede külastamise kohta on lubatud koguda SuomenTilaajavastuuOy-l, sama kontserni ettevõtetel ja nende teenusepakkujatel ning kolmandatel osapooltel (erinevad meediakanalid, reklaamibürood, jälgimis- ja analüüsiteenuste pakkujad). SuomenTilaajavastuu kontsern võib kasutada ka mujalt, kui oma interneti veebilehtedelt kogutud andmeid. Mittefunktsionaalsete (analüüsi) küpsisteabil on võimalik jälgida SuomenTilaajavastuu kontserni ja selle koostööpartnerite teenuste kasutajate hulkaninganalüüsida, arendada ja parandadaSuomenTilaajavastuukontserniveebilehtede sisu ja teenuseid. Mainitudüksusedvõivadturundusega seotud eesmärkidelkasutadaküpsiseid, millega kogutakse SuomenTilaajavastuu kontserni veebilehtede külastajate kohta. Küpsiste abil kogutud andmeidkasutataksekasutajahuviobjektidepõhjal turunduse eesmärgilSuomenTilaajavastuu kontserni ja koostööpartneriteveebilehtedel. Küpsiste ja muudesse jälgimis- ja analüüsitööriistadesse salvestatud andmed on anonüümsed andmed ja need ei sisalda isikuandmeid.

SuomenTilaajavastuu kontsernilon kasutuselerinevad meetmed (füüsilised, elektroonilised ja lepingulised)tõkestamakskõrvaliste isikute juurdepääsu eelpool nimetatud andmetele. Kolmandad isikud üritatakse samuti allutada järgimakehtivaidõigusakte ja iseregulatsioone. Internet on avalik ruum ning seetõttuei kontrolli, jälgi ega vastuta SuomenTilaajavastuukontsern kolmandate osapooltetegevuse või tegevusetuse eest.

Kasutajal on võimalus peatada küpsiste kasutamine muutes oma brauseri seadeid nii, et brauser ei luba saitidel küpsiseid salvestada. Kasutaja nõustub sellega, et sellisel juhul ei pruugi veebilehe teenused olla nii optimaalselt kasutatavad.