Töösuhete kinnitamine Teavita-teenuse kaudu

Töötajate töösuhteid tuleb kinnitada Teavita-teenuse kaudu vähemalt iga kahe aasta tagant. 

Tähtajaks kinnitamata töösuhted kustutatakse Teavita-teenusest automaatselt. Seoses sellega suletakse ka töötaja Valtti-kaart. 

Töösuhte kinnitamine Teavita-teenuses käib nii: 

 1. Logige sisse Tilaajavastuu ettevõtte kontole aadressil https://portal.tilaajavastuu.fi
 2. Valige Teavita-teenuse menüüst “Teavita, Valtti-kaart ja eKoolitus”
 3. Valige vaheleht “Töötajad” 
  • Ettevõtte aeguvaid töösuhteid näete lehe ülaservast. 
 • Töötajate loetelu paremast servast leiate veeru “OOTAB KINNITAMIST”.
 • Veerg kirjeldab kuupäevade ja värvide abil, millal peate töötaja töösuhte kinnitama. 
 • Punane: kinnitage töösuhe kohe, hiljemalt märgitud tähtajaks.
 • Kollane: kinnitage töösuhte andmed aasta jooksul.
 • Roheline: kinnitage töösuhte andmed kahe aasta jooksul.
 • Töötajate read on sorditud selliselt, et kõik kinnitamist ootavad töösuhted asuvad loetelus eespool. Soovi korral võite sortida töötajate andmeid ka muude veergude järgi.

4. Töösuhte kinnitamine: 

 • Valige loetelus esimene töötaja, klõpsates tema real.
 • Kui töötajal on ettevõttega endiselt töösuhe, siis valige ridade kohalt “Kinnita ja salvesta”. Kui töösuhe on lõppenud, siis valige “Kustuta töötaja”.
 • Pärast töösuhte kinnitamist või kustutamist suunatakse teid automaatselt järgmise töötaja andmete juurde.
 • Kinnitage või kustutage samal moel kõigi töötajate töösuhted. 

Ettevõttel peavad olema üksnes kinnitatud töösuhtega töötajate andmed. Soovitame kinnitada või kustutada töösuhted ajal, mil need on märgitud kollasega. Kontrollige andmeid hiljemalt ajal, mil need on märgitud punasega. Juhul kui te ei kinnita andmeid tähtajaks, kustutatakse töötaja andmed teenusest. Seoses sellega suletakse ka töötaja Valtti-kaart. Juhime tähelepanu, et Valtti-kaardi tahtmatu sulgemine võib takistada töötaja pääsu tööplatsidele.