Juhend: Lähetatud töötaja

 

Lepingu lisamine  Teade    Täiendav teade   

Lepingu lisamine

Alates 1.septembrist 2017 peab  välismaine ettevõte esitama eelteate  töötajate lähetamisest Soome  töökaitseametile(AVI).

Teate peab esitama, kui töötaja lähetamine põhineb lepingule, mis on sõlmitud peale 18.06.2016 ja lähetatud töötaja töö algab peale 01.09.2017.

Ehitusalal esitatakse teade alati kui töötajaid lähetatakse Soome. Töötamise kestvusel ei ole tähtsust.

 

Teadet on võimalik esitada Tilaajavastuu teenuse kaudu , mis on seotud Tilaajavastuu Töömaaregistri  töömaaga  sõlmitud lepinguga.

 

Lepingu lisamine

Logige sisse Ettevõtte kontole ja liikuge Teavita-teenusesse

 

 

 

Liikuge edasi ’’Töömaale registreerimine’’– vahelehele

 

’’Töömaale registreerimine’’- vahelehel

  • Otsige üles eelnevalt sõlmitud leping, millega seoses soovite teha teate või sõlmige  uus leping millega seoses soovite teate teha.
  • Lepingut on võimalik sõlmida valides’’Registreeru töömaale’’. Töömaa tunnusvõtme saate oma tellijalt või töömaa peatöövõtjalt või töövõtjalt.

 

Teade

Teatele liikumine

Õige lepingu järel valige ’’Teata’’ . Nupp on nähtav ainult siis, kui teie ettevõtte andmetesse on salvestatud ka välismaised töölised ja lepingu kehtivuse aeg mahub teate andmise kohustuse piiridesse.

Teade lähetatud tööliste kohta avaneb uuel vahelehel.

 

 

Teate täitmine

Ankeet on eeltäidetud  Töömaa registrisse lisatud töömaa ja lepingu andmete põhjal, kus on andmed teie ettevõtte , tellija, töömaa töövõtja ja peatöövõtja ning töömaa aadressi kohta.

 

Kontrollige  alati kõiki sisestatud andmeid. Kui andmetes esineb vigu, siis parandage need. Täitmiseks kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga.

 

  • Rahvusvaheline maksumaksja tunnus on ettevõtte VAT-tunnus või  sellele vastav ettevõtte koduriigist väljastatud maksumaksja tunnus.
  • Ettevõtte vastutavaks isikuks võib olla näiteks juhatuse liige või tegevjuht.
  • Lisage telefoninumbrid rahvusvahelises formaadis ehk koos suunakoodiga.
  • Ettevõtte esindaja peab olema Soomes kättesaadav kogu lähetatud töötajate töötamise aja.Rohkem infot esindaja kohta leiate siit: http://www.tyosuojelu.fi/-/kuka-voi-toimia-lahetetyn-tyontekijan-edustajana-suomessa-

 

Teate edastamine

Saatke teade valides ’’Teata töötaja(d)’’

Teade edastatakse töötegemise koha  piirkondlikule töökaitseametnikule. Koopia  teatest saadetakse teie  e-posti aadressile ning  teates märgitud e-posti aadressile.

Koopia saate edastada ka tellijale ja peatöövõtjale. Teate edastamine tellijale ja peatöövõtjale on eelduseks, et töölised saaksid ehitusobjektil  töödega alustada.

 

Teadete kontrollimine

Peale teate edastamist näete nimekirjas kõiki teateid lähetatud töötajatest, mis teie ettevõtte nimel on edastatud. Teate sisu kontrollimiseks avage ’’Kontrolli teadet’’:

Nimekirjas ei kuvata pooleliolevaid teateid, kõik nimekirjas olevad teated on edastatud töökaitseametile.

Täiendav teade

Kui peale teate edastamist on andmed oluliselt muutunud, siis saatke täiendav teade.

Täiendava teate saate uuesti  saata ’’Teavita-teenuses’’sama lepingu alt  või  otse teadete nimekirjast, valides ’’Saada uuesti’