Tarnijate järelevalve teenus

Jälgija (Valvoja) on tellija abivahend tarnijate jälgimiseks. Jälgijas on tarnijate andmed alati ajakohased ja elektrooniliselt jälgitavad.

Jälgija annab tellijale vahendid tarnijate tellijavastutust puudutavate andmete jälgimiseks. Ta näitab alati ajakohast infot teenusega Usaldusväärne Partner ühinenud tarnijate kohta ja teavitab kasutajaid toimunud muudatustest elektronposti teel. Kõiki andmeid ajakohastatakse automaatselt ja need on kättesaadavad ööpäev läbi. Raportid arhiveeritakse vähemalt seaduses ettenähtud ajaks alates tarnija andmete lisamise kuupäevast ning seetõttu pole enam vaja dokumente eraldi arhiveerida. Teenuse hinna aluseks on tarnijate arv. Kasutajate arv ei ole piiratud.

 

Hakake Jälgijat kasutama!