FAQ – Tarnijate jälgimine

Mis teenus on Jälgija?

Teenus Jälgija automatiseerib tellija vastutuse seaduses sätestatud järelevalve. Teenus võimaldab ühtlustada ja lihtsustada tellija vastutuse seaduse kohast järelevalvet kogu organisatsioonis ning lõpetada seadusest tingitud ajamahukad rutiinsed kontori- ja aruandlustööd. Kui jälgitavate hulgas leidub neid, kes vajavad kontrolli, teavitatakse puudustest nii Jälgija kui ka Usaldusväärse Partneri kliente.

Millist kasu saab minu ettevõte Jälgijast? Jälgija kontrollib esitatud raporteid teie eest ja puuduste avastamise korral teavitab sellest e-kirjaga. Vähendab halduskulusid. Ühtlustab ja lihtsustab tellija vastutuse seaduse kohast järelevalvet. Lõpetab ajamahukad rutiinsed kontori- ja aruandlustööd. Kavandatud objektipõhiselt, näiteks jälgitavad ettevõtted sisestatakse objektile ainult üks kord. Objektipõhist arhiivi säilitatakse ka pärast objekti lõpetamist. Leiab ja arhiveerib elektroonilised raportid automaatselt. Avastatud probleemidest teavitatakse e-kirjaga. Teenuse abil saab Usaldusväärse Partneri raportid tasuta. Vajaduse korral saab elektroonilisi raporteid internetiühenduse abil oma arvutist lugeda igal ajal. Vajaduse korral saab elektroonilised raportid oma arvutisse salvestada või välja trükkida.

Kuidas ma saan Jälgija kasutusele võtta?

  1. Raportiteenuse kasutajaks registreerunud kliendid

Aktiveerige Jälgija oma Tilaajavastuu.fi kliendilehelt.

Videojuhend

  1. Uued kliendid

Registreeruge Tilaajavastuu.fi teenuse kasutajaks ja aktiveerige Jälgija oma Tilaajavastuu.fi kliendilehelt.

Videojuhend

Milline Jälgija tase valida? Jälgija taseme valimine sõltub teie ettevõtte vajadustest: jälgitavate ettevõtete arvust ja teie ettevõttele vajalikest teenustest.

Kas Jälgija kasutajate arv on piiratud? Ühelgi Jälgija tasemel ei ole kasutajate arv piiratud.

Kuidas Jälgija taset tõsta? Jälgija taset on võimalik tõsta Tilaajavastuu.fi kliendilehelt juuresoleva joonise kohaselt.

Kuidas kutsuda oma tarnijaid ühinema teenusega Jälgija? Oma tarnijaid saate teenusega ühinema kutsuda otse Jälgijast või kasutada soovi korral ka tasuta postitusteenust Suosittelutehdas (Soovitamiskeskus).

Kas Jälgijasse saab lisada välismaiseid ettevõtteid? Jälgijasse saab lisada ainult ettevõtteid, millel on Soome registreerimisnumber (y-tunnus). Jälgijas esitatakse koondraportid Soome registreerimisnumbri alusel ja esialgu ei saa veel lisada ainult Eestis registreeritud ettevõtteid või koondraporteid ainult Eesti registrinumbri alusel.

Miks ei leidu kõigi ettevõtete raporteid? Ettevõte ei pruugi veel olla ühinenud teenusega Usaldusväärne Partner. Võite soovitada neile ühinemist ning kui nad seda teevad, on raportid Jälgijas kättesaadavad ja te saate neid vaadata.

Miks ei õnnestu lisada kõiki ettevõtteid? Ettevõtte registreerimisnumber (y-tunnus) võib olla vale. Esitatud Exceli tabel on vales vormingus (näiteks .xlsx).

Miks kestab tarnijate nimekirja laadimine nii kaua? Tarnijate nimekirjas võib olla liiga palju ettevõtteid. Kasulik oleks jaotada ettevõtted eri nimekirjadesse, et laadimine toimuks kiiremini.

Millised tarnijad tuleks jälgitavate ettevõtete nimekirja lisada? Nimekirjad võib koostada näiteks järgmiselt: lepingupartnerid, kellelt muidu peaks paluma tellija vastutuse seaduse kohaseid tõendeid; võimalikud tulevased lepingupartnerid; koostööpartnerid.

Kas võin tellida töö ettevõttelt, kelle raportil on sümbol „Andmete ootel”? Ettevõtte andmed on puudulikud ja seega puudub teave ka raportis või oodatakse andmeid infoallikalt. Et tunnistada andmed tellija vastutuse seadusele vastavaks, tuleb paluda tarnijalt lisateavet. Märge ei ole takistuseks töö tellimisele. Lisage raportile tõendid ja hoidke kontrollimiseks alles tavapärasel viisil.

Kas võin tellida töö ettevõttelt, mille raportil on sümbol „NB!”? Seda sümbolit kasutatakse siis, kui tellija peab näiteks käibemaksukohustuslaste registri osas pöörama tähelepanu tarnijat puudutavale erandile (näiteks vabastus registrisse kandmisest). Sel juhul peaks tellija paluma tarnijalt erandi kohta selgitust ja tarnija peab esitama vajalikud andmed. Märge ei takista töö tellimist.

Kas võin tellida töö ettevõttelt, kelle raportil on sümbol „Täpsusta”? See sümbol ei ole tellimisel takistuseks, kuid ettevõte peab täitma oma kohustused ja esitama enne lepingu sõlmimist tellijale lisaselgituse. Lisage selgitus raportile ja hoidke alles nõutud aja jooksul tavapärasel viisil.

Kas võin tellida töö ettevõttelt, kelle raportil on sümbol „Stopp”? Infoallikate andmetel ei ole tellija vastutuse seaduses sätestatud andmed nõuetekohased. Kui raportil on sümbol „Stopp”, ei tuleks tööd tellida. Sümbolit kasutatakse näiteks siis, kui ettevõtte vastutaval isikul on ettevõtluskeeld või ettevõte on pankrotis.

Mida tähendab raportil sümbol „Andmete ootel”? Ettevõtte andmed on puudulikud või oodatakse andmeid infoallikalt. Et tunnistada andmed tellija vastutuse seadusele vastavaks, tuleb paluda tarnijalt lisateavet. Märge ei takista töö tellimist. Seda sümbolit kasutatakse näiteks siis, kui oodatakse maksuameti andmeid või mõne muu infoallika andmeid ettevõtte maksete kohta või ettevõtte teadet näiteks järgitava kollektiivlepingu kohta.

Mida näitab sümbol „OK”? Infoallikate põhjal on tellijavastutust puudutavad andmed korras. Sümbolit kasutatakse siis, kui ettevõtte andmetes ei ole midagi, mis nõuaks erilist tähelepanu, selgitust või täiendamist.

Mida tähendab raportil sümbol „NB!”? Ettevõtte teatel ei ole ta kohustatud registrisse kuuluma. Seda sümbolit kasutatakse siis, kui tellija peab näiteks käibemaksukohustuslaste registri osas pöörama tähelepanu tarnijat puudutavale erandile (näiteks vabastus registrisse kandmisest). Märge ei takista töö tellimist.

Mida tähendab raportil sümbol „Täpsusta”? Infoallikate põhjal vajavad ettevõtte andmed tellijavastutuse osas täpsustamist. Märge ei takista töö tellimist, tarnija võib olukorra parandada ja esitada tellijale selgituse/tõendi.

Mida tähendab raportil sümbol „Stopp”? Sümbol „Stopp” tähendab seda, et ettevõtte tegevus on lõppenud või ettevõte on likvideeritud või pankrotis või vastutaval isikul on ettevõtluskeeld.

Kuidas saan vaadata ettevõtte raportiajalugu? Kui klõpsate Jälgijas ettevõtte nimest paremal asuvale sümbolile, ilmub hüpikaknas ettevõtte raportiajalugu.

Kuidas lõpetada ettevõtte jälgimine? Jälgijas tuleb klõpsata ettevõtte nimel ja valida „Lõpeta jälgimine”.

Kuidas saan valida soovitud nimekirja? Nimekirja avamiseks valige kõigepealt vasakust rippmenüüst soovitud vaade ja seejärel soovitud nimekiri. Valitud nimekiri aktiveerub ja taustavärv muutub siniseks. Vt videojuhendit.

Mille poolest erinevad põhi- ja peakasutaja õigused? Peakasutajal on muidu samad õigused kui põhikasutajal, kuid peakasutaja saab kasutajaid lisada ja kustutada. On soovitatav, et ettevõtte peakasutajad oleksid keskselt määratud ning vastutaksid uute tunnuste lisamise ja kõrvaldamise eest. Seega tuleks luua mitu peakasutajatunnust ja teha peakasutajad teatavaks kogu personalile.

Kuidas lisada Jälgijasse kasutajatunnuseid? Vt videojuhendit.