Loome uusi eduvõimalusi

Pakume teenuseid tellija vastutuse seaduse ja maksunumbri seaduse nõuete täitmiseks. Meie kliendid on peamiselt ehitusala ettevõtted ja avaliku halduse asutused. Osutame neile otse või oma partnerite kaudu elektroonilisi teenuseid, mis lihtsustavad administratiivsete kohustuste täitmist.

Tilaajavastuu.fi
on Soome suurim ja mahukaim ettevõtetele mõeldud register, mis sisaldab tellija vastutuse seadusega nõutud andmeid.
Veronumero.fi
lihtsustab ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas tegutsevatel tellijatel ja tarnijatel seadusjärgsete kohustuste täitmist.
Omanikud ja liikmesoodustused
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennusteollisuus RT ry on kogu ehitustööstust ühendav organisatsioon, mis koosneb keskliidust Rakennusteollisuus RT ry ja selle viiest valdkonnast. Nende viie valdkonna rohkem kui 2600 liikmesfirma teenistuses on ligi 55 000 inimest. Liikmesfirmade kogukäive on ligikaudu 15 miljardit eurot.
Talonrakennusteollisuus TRT ry
Talonrakennusteollisuus ry tegutseb Rakennusteollisuus RT raames hoonete ehitamisega tegelevate ettevõtete erialaorganisatsioonina. Hooneehituse valdkonnas on peamised ülesanded liikmesfirmade huvide järgimine ja esindamine tööturu- ja ettevõtluspoliitika küsimustes. See hõlmab muu hulgas osalemist valdkonda puudutavate seaduste ja otsuste ettevalmistamises ning algatuste ja ettekannete koostamist liikmesfirmade tegevuse edendamiseks.
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry liikmed on korteriühistud, kinnisvaraühistud, üürielamute omanikud ja üürileandjad. Kiinteistöliitto on kinnisvaraomanike eestseisja, kinnisvara valdkonna ekspertorganisatsioon ja mõtteliider. Liikmete kasutuses on värskeim erialateave ja kinnisvaraspetsialistide teenused.
Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry liikmeteks on 2000 elektri-, tele- ja võrguettevõtet ning umbes 900 muud hoone elektrisüsteemidega tegelevat ettevõtet, mis kuuluvad liidu 14 liikmesorganisatsiooni. Liit tegutseb liikmesorganisatsioonide eestseisjana ja elektrivaldkonda puudutava teabe loojana. Liit on asutatud 1933. aastal.
Rakentamisen Laatu RALA ry
Rakentamisen Laatu RALA ry on kinnisvara- ja ehitusorganisatsioonide asutatud ühendus, mille eesmärk on parandada ehituskvaliteeti ja tervet konkurentsi. RALA kogub ja haldab teavet valdkonna ettevõtetest, hindab neid ning kinnitab pädevustasemeid ja klassifikatsioone.
Koostööpartnerid
Bisnode Finland Oy
Dooxe Oy
Kustutaja Oü
Palkkaus.fi
Suomen Taloushallintoliitto ry
Organisatsioonid
Henkilöstöpalveluyritysten liitto ry
Isännöintiliitto ry
Koneyrittäjien liitto ry
Suomen Kuljetus- ja Logistiikka ry
Edasi leheküljele
Link
Link
Advisory board
Tellija vastutusest sõltumatud nõustajad aitavad meil ja meie klientidel näha ühiskondlike kohustuste ja elektrooniliste teenuste tulevikku.
Bo Harald
E-teenuste eestvedaja, valitsusametnik
Hannu Lehtilä
Kommunikatsiooni ja ühiskondliku vastutuse spetsialist
Petri Munkki
Digitaalturunduse ja kliendikogemuse valdkonna eestvedaja
Mika Huhtamäki
Tilaajavastuu Oy tegevdirektori asetäitja, kohustuste ja õigusaktide spetsialist
Juhatus
Vesa Immonen
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito OyCEO
Kim Kaskiaro
Talonrakennusteollisuus TRT ry
Harri Hiltunen
Suomen Kiinteistöliitto ry
Olli-Heikki Kyllönen
Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry
Tapio Leinonen
Terramare Oy