Meie teenused
Lihtsaim võimalus täita tellija vastutuse seadusest tulenevaid kohustusi.
Kõigil ehitusobjekti töötajatel peab olema foto ja maksunumbriga varustatud isikukaart.
Meie teenuseid saab ka juhtivatelt tarkvara- ja teenusepakkujatelt. Vaadake meie partnereid ja ühinege programmiga.
Registreerige oma ettevõte ehitusobjektile ning hallake firma ja töötajate andmeid.
Uudised
Teatis
Maksunumbriregistri uuendamine nõuab osa meie klientidelt Teavita-teenuses toimingute tegemist
Suomen Tilaajavastuu 21.1.2019
Seoses maksuameti maksunumbriregistri uuendamisega peab osa Teavita-teenuse kasutajatest kinnitama teenuses oma töötajate töösuhted.
Lugege edasi
Customer information
Valtti-kaardi hind muutub
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.11.2018
Uuel aastal Valtti-kaardi hind muutub. Hinnamuutus põhineb tõusnud materjali- ja tootmiskuludel ning teenuste arendamisel. Alates 01.01.2019 on Valtti-kaardi hind 26 € + km. Hind sisaldab Valtti-kiipkaarti  ja sinist Valtti-isikukaarti. Valtti-kaardi algne hind 24 € + km on püsinud muutumatuna aastast 2013.
Lugege edasi
Teatis
Usaldusväärne Partner Soome aastatasu hind muutub
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.11.2018
Usaldusväärne Partner Soome aastatasu hind muutub. Hinnamuutus põhineb teenuse arenduskulutustel, samuti teabe vahetamise ja turvalisuse kuludel. Hinnatõus puudutab Usaldusväärne Partner Soome teenust. Alates 01.01.2019 on Usaldusväärne Partner Soome aastatasu hind 115 € + km.
Lugege edasi
Customer Stories
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy