Meie teenused
Lihtsaim võimalus täita tellija vastutuse seadusest tulenevaid kohustusi.
Registreerige oma ettevõte ehitusobjektile ning hallake firma ja töötajate andmeid.
Kõigil ehitusobjekti töötajatel peab olema foto ja maksunumbriga varustatud isikukaart.
Meie teenuseid saab ka juhtivatelt tarkvara- ja teenusepakkujatelt. Vaadake meie partnereid ja ühinege programmiga.
Customer Stories
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy