Meie teenused
Lihtsaim võimalus täita tellija vastutuse seadusest tulenevaid kohustusi.
Registreerige oma ettevõte ehitusobjektile ning hallake firma ja töötajate andmeid.
Kõigil ehitusobjekti töötajatel peab olema foto ja maksunumbriga varustatud isikukaart.
Meie teenuseid saab ka juhtivatelt tarkvara- ja teenusepakkujatelt. Vaadake meie partnereid ja ühinege programmiga.
Uudised
Vabastamine
Parandused üld‐ ja eritingimustes alates 1.09.2017: Uus funktsioon Teavita-teenuses
Suomen Tilaajavastuu Oy 12.7.2017
Teavita (Ilmoita) ja Valtti-kaardi teenuste üld- ja eritingimused on parandatud. Täiendus on rakendatud nii praegustele kui ka uutele klientidele ning jõustub alates 1.9.2017.
Lugege edasi
Tiedote
Lähetatud töötajate seadus
Suomen Tilaajavastuu Oy 8.7.2016
Uusi laki kumosi vanhan lain työntekijöiden lähettämisestä, mutta joiltakin osin vanhaa lakia on säilytetty. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden työsopimuksiin sovellettavia vähimmäisehtoja koskevia säännöksiä ei ole muutettu.
Lue lisää
Teadaanne
Tellija vastutuse teenuste lepingu- ja ültingimused muutuvad 2016 aasta algused
Suomen Tilaajavastuu Oy 4.12.2015
Suomen Tilaajavastuu Oy Luotettava Kumppani-, Ilmoita- ja Taito-teenuste ning Valtti kaardi lepingu- ja üldtingimustesse on tehtud muudatusi. Tingimuste muudatused puudutavad nii olemasolevaid kui ka uusi kliente ning jõustuvad alates 4.1.2016.
Lugege edasi
Customer Stories
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy