Meie teenused
Lihtsaim võimalus täita tellija vastutuse seadusest tulenevaid kohustusi.
Kõigil ehitusobjekti töötajatel peab olema foto ja maksunumbriga varustatud isikukaart.
Meie teenuseid saab ka juhtivatelt tarkvara- ja teenusepakkujatelt. Vaadake meie partnereid ja ühinege programmiga.
Registreerige oma ettevõte ehitusobjektile ning hallake firma ja töötajate andmeid.
Uudised
Customer information
Usaldusväärne Partner Eesti teenuse kasutamine on häiritud.
Suomen Tilaajavastuu Oy 28.5.2018
Usaldusväärne Partner Eesti teenuses ilmnes viga. Hetkel Raportite tellimine ei õnnestu kuna Maksu- ja tolliametilt ei saada ajakohaseid maksuandmeid. Parandame vea võimalikult ruttu ja teavitame koheselt kui olukord muutub. Vabandame häirest tingitud ebamugavuste pärast.ntly not being able to update tax information automatically. We are working on a solution and we apologize for any inconvenience caused. 
Lugege edasi
Asiakastiedotteet
Teatis: Eesti Klienditugi suletakse reedel 23.2. kell 14.00
Suomen Tilaajavastuu Oy 23.2.2018
Eesti Klienditugi suletakse tavalisest erinevalt reedel 23.2. kell 14.00
Lue lisää
Tiedote päivitys Tilaajavastuun palveluissa
Teatis: Perioodil 15-18.12.2017 toimuvad Tilaajavastuu.fi teenustes hooldustööd
Suomen Tilaajavastuu Oy 16.11.2017
Sügis toob endaga kaasa muutusi, millega seoses me tugevdame oma võrguteenuste platvormi ja infoturvet. Muutuste taustal on Tellijavastutuse (Tilaajavastuu) ning rootsi ID06-ga tehtav tootearenduse- ja hankealane koostöö, mille eesmärgiks on tulevikus arendada ka ühist teenindusinfrat. Juba praegu on ID06-ga välja arendatud ühine tsentraliseeritud  kasutajahaldus, mis võimaldab kasutajal sama tunnusega sisse logida nii Tellijavastutuse kui ka ID06 teenustelehele.
Lugege edasi
Customer Stories
nSense Oy considers Tilaajavastuu an exemplary business leader in the fields of secure delivery of digital services, contingency preparations and capability development.
Jonas Lundberg, CEO, nSense Oy