Tarjoamme työkalut muun muassa Tilaajavastuulain ja Veronumerolain rutiinien hoitamiseen.

 

  • Tilaajavastuu.fi -palvelu tuo helpotusta sekä Tilaajan, että Toimittajan raportointityössä. Tuoteperheeseen kuuluu Raportit, Luotettava Kumppani, Luotettava Kumppani Viro, Raporttinoutaja ja Valvoja.

 


 Luotettava Kumppani -ohjelmat

Luotettava Kumppani -ohjelma on toimittajalle tai urakoitsijalle suunnattu ohjelma. Ohjelma hoitaa toimittajan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä. 

tutustu palveluun

Luotettava Kumppani -ohjelmaan saavat liittyä Suomalaiset ja Virolaiset yritykset

www.tellijavastutus.ee    Tilaajavastuu.fi Raportit

Palvelun avulla saa maksutta Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.

tutustu palveluun


Automaattinen tilaajavastuulain valvonta


Valvoja –palvelu automatisoi koko tilaajavatuulain mukaisen valvonnan. Palvelun avulla voidaan yhdenmukaistaa ja selkeyttää tilaajavastuulain seuranta koko organisaatiossa sekä poistaa lain aiheuttamat aikaavievät toimistorutiinit ja selvittelytyöt.

tutustu palveluun


Veronumero.fi -palvelu, veronumerolain velvoitteiden hoitamiseksi

Rakennuttajille, päätoteuttajille ja tilaajille tulee uusia velvollisuuksia veronumerolain myötä. Veronumerolaki auttaa harmaan talouden torjunnassa, mutta lain velvollisuuksien noudattaminen lisää työmaajohdon päivittäistä taakkaa ja vie aikaa käytännön töiltä.

Suomen Tilaajavastuu Oy on kehittänyt Veronumero.fi -palvelua tehostaakseen työmaalla veronumerolain noudattamista niin, että työmaajohdolle jää aikaa myös muihin tehtäviin

Tuoteperheeseen kuuluu, Ilmoita- VALTTI- ja Mobi-palvelut. Lisäksi tarjoamme seuraavat rajapintapalvelut partnereille: Tarkastaja, Korttivarasto, Kulkuri ja Erämies.

lue lisää


  • Korjausurakka.fi -palvelu

Taloyhtiön ja isännöitsijän ratkaisu urakkatarjousten kilpailuttamiseen

lue lisää


Suomen Tilaajavastuu Oy:n partneriohjelma on tarkoitettu rakennusalan ohjelmisto- ja palveluntarjoajille, joiden toimintaan sisältyy rakennusalan tilaajaketjun velvoitteiden hoitaminen. Tällaisia velvoitteita ovat esimerkiksi tilaajavastuulaki, työturvallisuuslaki, veronumerolaki ja veromenettelylaki.
 
Partneriyritykset saavat käyttöönsä tekniset liitynnät kuten esimerkiksi Luotettava Kumppani- raportit ja Ilmoita- palvelun kautta ilmoitetut työnantaja- työntekijätiedot veronumeroineen. Lisäksi partneriohjelman kautta tarjoutuu pääsy myös kaikkiin uusiin Tilaajavastuu.fi ja Veronumero.fi – palveluihin ja aineistoihin. Näitä tulevia palveluita ovat esimerkiksi rakennusalan auktorisoidut RFID –henkilökortit, Työmaarekiseri ja Työmaa-avain.